In 1988 is ons eerste nest geboren en in 2014 het laatste nest. Met veel eigenaars van door ons gefokte honden hebben we nog regelmatig contact en een aantal hebben inmiddels hun tweede of derde hond van ons. We proberen levenslang met raad en daad klaar te staan om iedereen te helpen die vragen heeft. Alle nesten zijn gefokt volgens de regels van de rasvereniging en onze honden hebben dus alle gezondheidstesten ondergaan die beschikbaar zijn. Helaas geeft dat geen garantie dat de pups allemaal 13 jaar worden zonder ooit iets te mankeren.
Het Settervirus zorgt ervoor dat de liefde voor het ras blijft bestaan en men doorgaans na 1 Ierse Setter weer voor
                                                                  hetzelfde ras kiest. Na 26 jaar fokken hebben we momenteel zelf 11 honden rondlopen en dat aantal mag langs de
                        natuurlijke weg langzaam gaan afbouwen. Mede daarom hebben we besloten om niet meer te fokken.
                                                        Heeft u interesse in een Ierse Setter kunt u altijd vragen om informatie of kijken op de website van de rasvereniging  www.iersesetterclub.nl
Ierse Setters kunnen helaas net als andere (ras-) honden belast zijn met erfelijke aandoeningen. Informatie over
d deze aandoeningen bij Ierse Setters vind je op de site van de LICG http://www.licg.nl.
Op deze site van de Ierse Setter Club staat ook vermeld aan welke eisen
de ouderdieren dienen te voldoen voordat er mee gefokt mag worden.